VNG Homepage

De Decentralisaties Dag voor raadsleden

De datum dat de decentralisaties van start gaan nadert snel. De komende begrotingsbehandelingen zijn hiervoor een belangrijk moment. Hoe kan de gemeenteraad zijn rol pakken? Waar moet u als raadslid op letten, wat zijn mogelijke valkuilen? Hoe krijgt u grip op de regionale samenwerking? 

Gemeenten willen snel overleg met kabinet over aanpak jihadisme

De VNG wil zo snel mogelijk met minister Plasterk (BZK) en minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) in gesprek over een integrale aanpak van jihadisme, met daarbij aandacht voor preventie, zorg en welzijn en repressie.

Slim Samenwerken in een veranderende wereld: bijeenkomsten

- herhaald bericht/herinnering - Wat vraagt een veranderende omgeving van de samenwerkende onderdelen binnen uw gemeente? Wat vraagt dit van u persoonlijk? Wouter Hart, auteur van ‘Verdraaide organisaties’, neemt u in twee interactieve bijeenkomsten mee in de veranderende samenleving en laat u kennismaken met nieuw 'denk- en handelingsrepertoire'.

Wethoudersbijeenkomsten Wmo 2015 (VWS/VNG)

Wat is de stand van zaken bij de transitie naar de Wmo 2015? Welke keuzes heeft staatssecretaris Van Rijn gemaakt? Welke zorgpunten zijn er nog?

Zorgen over uitblijven anti-misbruikbepaling in de Wob

De VNG kan instemmen met het concept-wetsvoorstel oneigenlijk gebruik Wet openbaarheid van bestuur (Wob), maar we spreken onze zorg uit over het uitblijven van een algemene anti-misbruikbepaling.

Geen herziening btw-regime sportaccommodaties op 1 januari

Het btw-regime voor het ter beschikking stellen van sportaccommodaties door gemeenten wijzigt niet per 1 januari 2015. Dat heeft staatssecretaris Wiebes van Financien in een brief aan de VNG laten weten.

Omooc: online colleges 'waar is de overheid van?'

Het gesprek over waar de overheid van is kan scherper. En beter onderbouwd. Daarom lanceren we omooc: online colleges en hangouts voor bestuurders en professionals.

Chatsessie modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden

Eind juli is de nieuwe modelverordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden gepubliceerd. Op maandag 1 september organiseert de VNG een chatsessie voor vragen van gemeenten over deze verordening. Dus wilt u snel antwoord op uw vragen over dit onderwerp, chat dan mee!

OTD: snel hulp bij decentralisaties!