VNG Homepage

Pak de bus naar het Festival De Energieke Samenleving

Gemeenten die meer willen weten over de mogelijkheden van een samenleving waar burgers het heft in handen nemen, kunnen zich nu aanmelden voor het Festival De Energieke Samenleving op 8 december in ‘s-Hertogenbosch.

Uw betalingsadministratie Jeugd in acht stappen geregeld!

De startdatum van de decentralisatie Jeugdhulp komt snel dichterbij. Gemeenten moeten 1 januari het bedrijfsvoeringsproces in hun backoffice klaar hebben. Via ons ' Model Inrichting Declaratieproces' krijgt u als gemeente snel zicht op de stappen, die u moet zetten om uw betalingsadministratie goed op de rit te krijgen.

Geen sectorplan gemeenten

Het ministerie van SZW heeft het sectorplan gemeenten definitief afgewezen. Het ministerie vindt dat het sectorplan niet bijdraagt aan een oplossing voor arbeidsmarktknelpunten in de sector gemeenten. 

Deze week in VNG Magazine: Burgemeesters niet massaal ontevreden over politie

Het Nederlands Genootschap van Burgemeesters heeft in een verklaring scherp afstand genomen van berichten dat burgemeesters massaal ontevreden zijn over de Nationale Politie.

Ledenraadpleging Informatievoorziening Sociaal Domein

Het VNG-bestuur laat via een ledenraadpleging nagaan of gemeenten akkoord zijn met een eenmalige uitname uit het gemeentefonds voor het programma VISD 2.0. Dit VNG-programma ondersteunt het informatiebeleid in het sociaal domein.

Mantelzorgondersteuning de basis: aandachtspunten

Wat zegt de Wmo 2015 over mantelzorg? Wat is de rol van gemeenten? Welke aanbevelingen geven deskundigen? De notitie 'Mantelzorg is de basis' geeft aandachtspunten voor lokaal mantelzorgbeleid.

Tweede Kamer stemt in met Wetsvoorstel Taaleis in Participatiewet

De Tweede Kamer heeft 18 november ingestemd met het Wetsvoorstel Taaleis in de Participatiewet. De VVD, PvdA, CDA, PVV en SGP hebben voor de wet gestemd. D66, GroenLinks, SP en ChristenUnie waren tegen. Alle moties en amendementen zijn verworpen.

Terugblik VNG-cie. Bestuur en Veiligheid 12 & 13 november

Ontwikkeling lokaal bestuur en eerste overheid, Openbare orde en veiligheid en recht, Rechtsstatelijkheid en juridische kwaliteitszorg. Dat zijn de drie hoofdthema's op de strategische meerjarenagenda van de VNG-commissie Bestuur en Veiligheid.

Video-verslag van de VNG Bestuurdersdag 17 november 2014