Afval

Actueel

Verduurzamingsagenda Verpakkingen

Het verpakkende bedrijfsleven, gemeenten en het Rijk hebben afgesproken om de verpakkingsketen in Nederland te verduurzamen. In de Verduurzamingsagenda van het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (Kidv) zijn de projecten en doelen uitgewerkt die een bijdrage leveren aan een circulaire economie. Het Kidv heeft de eerste versie van de Verduurzamingsagenda op 2 september 2013 aan staatssecretaris Mansveld (IenM) gepresenteerd.

Standpunt VNG

Verpakkingen

Huishoudelijk afval blijkt voor een relatief groot gedeelte uit verpakkingen te bestaan. Kunststof, drankenkartons, blik, papier en glas zijn goed her te gebruiken. Via de gemeentelijke inzameling kunnen deze waardevolle grondstoffen weer een nuttige toepassing krijgen. Bij de bron is echter nog veel meer milieuwinst te behalen door producten slimmer te verpakken. Hiervoor staat het verpakkende bedrijfsleven aan de lat. De staatssecretaris van IenM beschikt over de instrumenten om met het bedrijfsleven concrete afspraken te maken om de hoeveelheid verpakkingen te beperken, hergebruik van verpakkingsmateriaal te stimuleren en te investeren in de innovatie van duurzame verpakkingen.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Westervoort
Gemeente Voorschoten
Gemeente Zwartewaterland

Forum

Discussieer mee over afval op ROMnetwerk

Het ROMnetwerk is een gemeentelijk kennis- en discussienetwerk van, voor en door RO- en milieuprofessionals en houdt zich bezig met alle actuele ruimtelijke ontwikkelingsdossiers van gemeenten. Sinds kort is er ook een groep Afval binnen het ROMnetwerk.

Uitgelicht

Inzamelconvenant e-waste

Gemeenten geven alle afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) af aan Wecycle in ruil voor een vergoeding van € 81 per 1000 kilo.

Meer informatie over dit convenant

Afvalstoffenheffing

Voor informatie over de afvalstoffenheffing kijkt u in het dossier Reinigingsheffingen.