Afval

Actueel

Gemeenten akkoord met vergoeding kunststofafval

De gemeenten hebben met 79% ingestemd met de vergoeding voor kunststofafval. In 2015 krijgen gemeenten voor het inzamelen en sorteren 817 euro per ton, mits het afgeleverde materiaal aan bepaalde kwaliteitseisen voldoet. De vergoeding neemt in de loop van de tijd per jaar af. De afspraken die zijn gemaakt voor de jaren 2015 tot en met 2019 zijn daarmee definitief. 

Standpunt VNG

Verpakkingen

Huishoudelijk afval blijkt voor een relatief groot gedeelte uit verpakkingen te bestaan. Kunststof, drankenkartons, blik, papier en glas zijn goed her te gebruiken. Via de gemeentelijke inzameling kunnen deze waardevolle grondstoffen weer een nuttige toepassing krijgen. Bij de bron is echter nog veel meer milieuwinst te behalen door producten slimmer te verpakken. Hiervoor staat het verpakkende bedrijfsleven aan de lat. De staatssecretaris van IenM beschikt over de instrumenten om met het bedrijfsleven concrete afspraken te maken om de hoeveelheid verpakkingen te beperken, hergebruik van verpakkingsmateriaal te stimuleren en te investeren in de innovatie van duurzame verpakkingen.

Praktijkvoorbeelden

Gemeente Westervoort
Gemeente Voorschoten

Forum

Discussieer mee over afval op ROMnetwerk

Het ROMnetwerk is een gemeentelijk kennis- en discussienetwerk van, voor en door RO- en milieuprofessionals en houdt zich bezig met alle actuele ruimtelijke ontwikkelingsdossiers van gemeenten. Sinds kort is er ook een groep Afval binnen het ROMnetwerk.

Uitgelicht

Inzamelconvenant e-waste

Gemeenten geven alle afgedankte elektrische apparaten en energiezuinige verlichting (e-waste) af aan Wecycle in ruil voor een vergoeding van € 81 per 1000 kilo.

Meer informatie over dit convenant

Afvalstoffenheffing

Voor informatie over de afvalstoffenheffing kijkt u in het dossier Reinigingsheffingen.